Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2017 a 2018

1/2017 Vizuální antropologie (naplněno)

2/2017 Výroční číslo k životnímu jubileu Václava Soukupa (naplněno)

 

1/2018 Šamanismus a neošamanismus (redakce přijímá abstrakty)

2/2018 Antropologie východní Evropy (redakce přijímá abstrakty)

 

Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.

Uzávěrka prvního čísla je vždy do 31. května a uzávěrka druhého čísla je vždy do 15. září.