Autor: JUDr. Petr Frischmann, Ph.D.

Nová dědická pravidla představují spoušťový moment významné kulturní změny českého prostředí schopné ovlivnit kvalitu rodinných vazeb a mezigeneračních vztahů ovlivňujících celé společenství v dlouhodobém horizontu zejména svým liberálně pojatým důrazem na testamentární svobodu. Uznání normativního významu mimoprávní regulace současně vnáší do této problematiky nutnost zabývat se otázkami spojenými s kulturními aspekty a zejména důsledky této probíhající kulturní změny současné české společnosti.

zip článek ke stažení