Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2018 a 2019

1/2018 Šamanismus a neošamanismus (naplněno)

2/2018 Antropologie východní Evropy (naplněno)

 

1/2019 Oppositional Subcultures: Mobilizing Rage and Anti-Establishment Resentment (redakce přijímá abstrakty)
PDF Více informací

2/2019 Health and Ecology: Water, Wellbeing and Medicine (redakce přijímá abstrakty)
PDF Více informací

 

Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.

Uzávěrka prvního čísla je vždy do 31. května a uzávěrka druhého čísla je vždy do 15. září.