Autor: Mgr. Luděk Jirka, Ph.D.

Předmětem studie je teorie etnosu, jak ji definoval sovětský badatel Julián Bromlej, a možnosti a limity jejího užití na příkladu českých krajanů na západní Ukrajině. Teorie etnosu staví na základním předpokladu etnické sebeidentifikace příslušníků národnosti s „původním“ národně-teritoriálním celkem, ale také na pozitivním přístupu k ruské národnosti. V případě českých krajanů na západní Ukrajině se tak jedná o dvě kontradiktivní tvrzení a pomocí rozhovorů s participanty poukážu na základní úskalí Bromlejova předpokladu – přihlášení se krajanů k české národnosti a k „původnímu“ národně-teritoriálnímu celku nemohlo být uplatněno kvůli politice Sovětského svazu, která byla represivní, šířila strach, ale také umožňovala kariérní postup. Krajané se tak přihlašovali k ruské (nebo ukrajinské) národnosti, ovšem nikoliv z důvodu pozitivního vztahu, jak uvažuje Bromlej, ale jejich rozhodování bylo často účelové a pragmatické.

zip článek ke stažení