Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2022 a 2023

1/2022 Dějiny hmotné a nehmotné kultury (redakce přijímá abstrakty)

2/2022 Antropologie turismu (redakce přijímá abstrakty)

1/2023 Antropologie jídla (redakce přijímá abstrakty)

 

Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.

Uzávěrka prvního čísla je vždy do 31. května a uzávěrka druhého čísla je vždy do 15. září.

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay