Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2019 a 2020

1/2019 Oppositional Subcultures: Mobilizing Rage and Anti-Establishment Resentment (naplněno)
PDF Více informací

2/2019 Health and Ecology: Water, Wellbeing and Medicine (redakce přijímá abstrakty)
PDF Více informací

 

1/2020 Kam kráčíš, Afriko? (redakce přijímá abstrakty)
PDF Více informací

 

Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.

Uzávěrka prvního čísla je vždy do 31. května a uzávěrka druhého čísla je vždy do 15. září.

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay