Výzva k předkládání abstraktů příspěvků do monotematických čísel pro rok 2024

1-2/2024 Kulturní dědictví (redakce přijímá abstrakty)

 

Redakce přijímá v omezeném množství i studie mimo chystaná témata.

Uzávěrka prvního čísla je vždy do 31. května a uzávěrka druhého čísla je vždy do 15. září.

Tvorba webu TripOn Digital | Mobilní aplikace PepiApp | LED panely DigiDay