Autor: PhDr. Ondřej Cerha

Předmětem studie je interkulturní trénink. Studie začíná představením základních interkulturních kompetencí osobnosti rozvíjených v tréninkových programech. Právě pochopení a konceptualizace trénovaných oblastí dává interkulturnímu tréninku status svébytné aplikované disciplíny. V druhé části textu autor uvádí stručný popis vývoje a etablování interkulturních tréninků od poloviny minulého století do současnosti. V poslední částí přehledové studie se zabývá obsahem tréninků (kulturně všeobecné vs. kulturně specifické) a doplňuje je popisem základních tréninkových metod. Cílem této literárně přehledové studie je podpořit povědomí o interkulturním tréninku u zainteresované odborné veřejnosti. Autor se dlouhodobě věnuje přípravě a lektorování interkulturního tréninku na akademické půdě.

zip článek ke stažení