Autor: Mgr. Pavla Andršová

Předmětem této studie je analýza vztahu kolektivní identity Basků žijících v současné době v Baskicku – ve smyslu transhraničního regionu – a jejich teritoria, respektive tamního, v evropském kontextu ojedinělého, jazyka. Text bude zaměřen na roli představy o baskické domovině a jejím vlivu na konstrukci baskické kolektivní identity. Stejná pozornost bude věnována baskickému jazyku jakožto kulturnímu specifiku, na jehož základě se identita Basků vytváří a upevňuje. V širším geopolitickém kontextu budou podrobně představeny oba tyto atributy velmi výrazně ovlivňující představy Basků o sobě samých.

zip článek ke stažení