Autor: PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D.

Vlasy definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho pohlaví, sexuální dostupnosti, věku nebo sociálnímu statusu. V tradičních indiánských kulturách Ameriky se účesy často pojí s různou symbolikou, jak ukazuje studie, jež popisuje dějiny, významy a typy účesů (nebo zvyku skalpování).

zip článek ke stažení