Autor: Bc. et Bc. Kateřina Vacková

Mezinárodní obchodování s nativním uměním evokuje řadu etických otázek. Kulturní artefakty již často nejsou ve vlastnictví národů, v rámci jejichž kultury byly vytvořeny, nýbrž jsou vystavovány v muzeích nebo drženy v soukromých sbírkách po celém světě. Tento článek se zabývá navrácením Toi moko (tetovaných mumifikovaných hlav Maorského původu) ze zahraničních institucí zpět do země jejich původu, na Nový Zéland. Obchodování s Toi moko bylo rozšířené zejména na přelomu 18. a 19. století; v tomto období byly do zahraničí převezeny stovky překoupených nebo ukradených maorských hlav. Toi moko nepředstavují pouze lidské ostatky, ale také kulturní artefakty, jež jsou významné pro kulturní reprodukci a jejichž význam pro maorskou kulturu je nezpochybnitelný. Cílem tohoto článku je refl ektovat snahy repatriačního programu Karanga Aotearoa Repatriation Programme, který vede novozélandské národní muzeum Te Papa Tongarewa pod záštitou novozélandské vlády.

zip článek ke stažení