Autor: Mgr. Zdenka Sokolíčková, Ph.D., M.A.

Transkulturní komunikace má zásadní význam v situacích, kdy hrozí etnický či kulturní střet. Na třech vybraných příkladech z dějin Evropy 20. století (vyvraždění litevských židů, násilný odsun československých Němců a pogromy na turecké Kypřany) autor identifikuje základní podmínky umožňující transkulturní dialog. Mezi ně patří například povinnost nemlčet, pozdržení soudu o pravdě, interpretace historie z perspektivy oběti, odmítnutí principu kolektivní viny a politická relevance transkulturního dialogu.

zip článek ke stažení