Autor: Ing. Václav Šubrta, Bc. Petr Doležal

Cílem studie je nalézt možnosti virtuálních prohlídek pro prezentaci kulturního dědictví. Článek se zaměřuje na zhodnocení technologií virtuálních prostředí (tj. různých typů virtuálních prohlídek) v kontextu kultury. Autoři analyzují na základě obsáhlé rešerše dostupné literatury oblast virtuálních technologií s důrazem na faktory ovlivňující vnímání artefaktů a vymezují klíčové aspekty, které mohou mít vliv na použití virtuálních technologií v oblasti prezentace kulturního dědictví.

zip článek ke stažení