Autor: PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.

Studie zabývá se tématem výsostně aktuálním. Evropa poznamenána současnými migračními toky zapomíná, tepána politickými proklamacemi a mělkým žurnalismem masmédií, na svůj intelektuální fundament, o nějž se lze v dané situaci se vší vážností a zodpovědností opřít. Husserlova theoria a rozumějící nahlédnutí jeví se promyšlenou akcentací faktu, že Evropa je pouhým geopolitickým konstruktem, jenž vždy vyžadoval určitého přesahu k Jiným. Lévinasova a Derridova tematizace Jiného a Druhého je už přímým návodem, kterak překročit horizont vlastního Domova a přijmout Druhého v jeho radikální Jinakosti. Koncept čisté a podmíněné pohostinnosti je již jen produktivním napětím v tomto postoji. Deleuze vstupuje do této tradice akcentace Jiného svým osobitým konceptem tváře a tvářnosti, jež jeví se dokonalým mechanismem evropské technologie stlačování Jiného do kategorie stejného. Závěr studie pak náleží ctnostem a péči. Postmoderní etika vybízí v situaci setkání s Jiným k individuálním postojům emocionální náklonnosti, k umění naslouchat či k otevřenosti vůči osobním zvláštnostem.

zip článek ke stažení