Autor: Ing. Pavel Šmíra Ph.D., MBA

Předmětem studie je teoretická analýza obyčejů, rituálů a léčitelství v prostředí valašských pastevců. Zvláštní pozornost je věnována šamanismu mezi valašskými pastevci ovcí v horských oblastech. Studie upozorňuje na léčitelství a postavu pastevce, který prostřednictvím různých léčebných aktivit, kouzelnictví a bylin dokázal vyléčit nemocné zvíře nebo i člověka. Cílem této studie je představit jednu z tradičních forem šamanismu v oblasti Valašska, zároveň však objasnit složitý systém obyčejů pastevců, které tvořily součást seznního přesunu stád s pastevci z nížinných pastvin do horských oblastí (vertikální transhumance).

zip článek ke stažení