Autor: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Předmětem studie je poskytnout výsledky rozboru činností a názorů Francise Edgara Williamse z doby jeho působení ve funkci vládního antropologa v období 1928 až 1943. Zvláštní pozornost je věnována časopisu The Papuan Villager (Papuánský vesničan), který tento antropolog založil a řídil po celou dobu svého působení v koloniálním aparátu. Autor obhajuje tezi, že Williamsovy názory na kulturní změnu, jak je vyjádřil v eseji Prolínání kultur, jsou v základní podobně obsaženy již v prvním ročníku Papuánského vesničana.

zip článek ke stažení